Merkezi Sistemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı hiçbir madde bulundurmayınız ve amacı dışında(depo vb.) kullanmayınız.
Kazan dairesinde veya irtibatlı başka bir hacimde (özellikle çift yakıtlı sistemlerde) yakıt tankı mevcut ise, kazan dairesiyle doğrudan bağlantısını kesecek duvarlarla ayrılmasını sağlayınız.
Kazan dairesi tesisinin işletilmesini, bu konuda eğitim almış, sertifikalı personele yaptırınız, sertifikasız kişilerin tesise müdahelesine izin vermeyiniz.
Kazan dairesi havalandırma sisteminde, hava kanalları önünde herhangi bir madde/cisim bulundurmayınız, hava akışının engellenmediğinden emin olunuz.
Aydınlatmaların üst havalandırma seviyesinin altında olmasını sağlayınız.
Elektirik tesisatı ve çelik bacaların topraklamasının standartlara uygun olarak yapılmasını sağlayınız.
Kazan dairesinde, gaz alarm cihazının yangın selenoid vanası ile irtibatının kesilmemesine özen gösteriniz ve sürekli olarak çalıştığını kontrol ediniz.
Kazan ve brülör bakımlarını ve periyodik muayenelerini yılda birkez yetkili servislere mutlaka yaptırınız.
Gaz filtre kartuşlarının yılda birkez değişmesini sağlayınız
Doğalgaz tesisatı ve brülörlere zarar verecek fiillerden kaçınınız (çarpmayınız, basmayınız, yaslanmayınız, asılmayınız, taşıyıcı olarak kullanmayınız)
Brülörün arızalanması durumunda, yetkili servisine haber veriniz ve yetkili personel haricinde müdahaleden kaçınınız.
Sistemin çalışmadığı zamanlarda gaz hattı üzerindeki vanaları kapalı konuma getiriniz, brülör panosu üzerindeki şalteri kapatınız. Uzun süreli ara vermelerde (yaz aylarında) brülör ve armatürlerin üzerlerini örterek tozlanmaya karşı koruyunuz, sirkülasyon pompalarını kireçlenmeye karşı ayda birkez kısa süreli çalıştırınız.
Elektirik kesilmesi veya voltaj düşmesi halinde brülörü kapatınız.
Kazan dairesini temiz tutunuz.