Yazılar

Online Doğalgaz Kart Doldurma

Ankara, Başkent Doğalgaz Satış sisteminde Kartlı ve Okumalı olarak iki farklı sayaç sistemi vardır. Başkent Doğalgaz firmasının online ödeme alma sistemi yoktur. Ayrıca bunun dışında özel tahsilat büroları ile de bağlantısı yoktur.

Doğalgaz Acil Durumlar

Bina içerisinde GAZ Kokusu Duyarsanız öncelikle;

BAŞKENTGAZ Acil “187”

nolu telefonunu arayınız ve aşağıda yeralan işlemleri yerine getiriniz.
Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız.
Sigara içmeyiniz, ateş yakmayınız.
Elektrik düğmelerini açıp kapatmayınız.
Asansör ve benzeri araçları çalıştırmayınız.
Apartman Yöneticisine haber veriniz.
Bina servis vanasını kapatınız.
Acil Ekiplerin kontrolünden sonra, ekipler tarafından tespit edilen gaz kaçağı eğer bina giriş vanası yada kolon tesisatında ise bina servis vanası kapatılır ve uyarı etiketi yapıştırılır. 187 Doğalgaz Acil Arıza hattını arayan ihbarcı şahsa veya bina yöneticisine bilgi verilir.

Merkezi Sistemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı hiçbir madde bulundurmayınız ve amacı dışında(depo vb.) kullanmayınız.
Kazan dairesinde veya irtibatlı başka bir hacimde (özellikle çift yakıtlı sistemlerde) yakıt tankı mevcut ise, kazan dairesiyle doğrudan bağlantısını kesecek duvarlarla ayrılmasını sağlayınız.
Kazan dairesi tesisinin işletilmesini, bu konuda eğitim almış, sertifikalı personele yaptırınız, sertifikasız kişilerin tesise müdahelesine izin vermeyiniz.
Kazan dairesi havalandırma sisteminde, hava kanalları önünde herhangi bir madde/cisim bulundurmayınız, hava akışının engellenmediğinden emin olunuz.
Aydınlatmaların üst havalandırma seviyesinin altında olmasını sağlayınız.
Elektirik tesisatı ve çelik bacaların topraklamasının standartlara uygun olarak yapılmasını sağlayınız.
Kazan dairesinde, gaz alarm cihazının yangın selenoid vanası ile irtibatının kesilmemesine özen gösteriniz ve sürekli olarak çalıştığını kontrol ediniz.
Kazan ve brülör bakımlarını ve periyodik muayenelerini yılda birkez yetkili servislere mutlaka yaptırınız.
Gaz filtre kartuşlarının yılda birkez değişmesini sağlayınız
Doğalgaz tesisatı ve brülörlere zarar verecek fiillerden kaçınınız (çarpmayınız, basmayınız, yaslanmayınız, asılmayınız, taşıyıcı olarak kullanmayınız)
Brülörün arızalanması durumunda, yetkili servisine haber veriniz ve yetkili personel haricinde müdahaleden kaçınınız.
Sistemin çalışmadığı zamanlarda gaz hattı üzerindeki vanaları kapalı konuma getiriniz, brülör panosu üzerindeki şalteri kapatınız. Uzun süreli ara vermelerde (yaz aylarında) brülör ve armatürlerin üzerlerini örterek tozlanmaya karşı koruyunuz, sirkülasyon pompalarını kireçlenmeye karşı ayda birkez kısa süreli çalıştırınız.
Elektirik kesilmesi veya voltaj düşmesi halinde brülörü kapatınız.
Kazan dairesini temiz tutunuz.

Bacalı Kombi Cihazları Kullanımı

Bacalı Cihaz Kullanırken Uyulması Gereken Emniyet Kuralları
Bacalı cihazlarınıza mutlaka baca sensörü taktırın, uygun ve çalışır olduğunu yetkili servislerine kontrol ettiriniz.
Bacalı cihazlar için gerekli olan ventilasyonu kesinlikle kapatmayınız.
Bacalarınızı yılda en az bir kez, kış sezonu öncesi mutlaka temizlettiriniz.
Cihaz bacalarına kesinlikle bacası bağlatmayınız.
Bacalarınıza baca şapkası taktırınız.
Bacada su buharının yoğuşması 56 derecede olmaktadır. Bu nedenle bacalarınızı mutlaka yalıtımlı yaptırınız.

DİKKAT !!!

Kış gelmeden Baca Bakımınızı Mutlaka Yapınız…

Doğalgaz Kullanımında Dikkat Edilecek Kurallar

Dogalgaz projelerinizi ve tesisatlarınızı mutlaka şirketimizden sertifika almış yetkili firmalara yaptırınız.
Hermetik cihazlar dış atmosfere duvarı olan mahallere tesis edilmelidir.
Bacalı cihazlar 8 metreküpten küçük hacimli yerlere, hacimleri ne olursa olsun balkon, yatak odası, banyo, wc gibi mahallere tesis edilemezler.
Bacalı cihaz {soba, kombi, şofben vb.) kullanmayı planlıyorsanız, mutlaka şirketimizden sertifika almış firmalara bacalarınızı test ettiriniz. Olumlu baca raporu verilmeden cihaz almayınız ve taktırmayınız.
Şîrketimizden proje onayı, test ve muayene raporu alınmadan cihazlarınızı işletmeye aldırmayınız.
Doğalgaz temelde metan gazıdır. Metan gazı renksiz kokusuz ve zehirsiz bir gazdır. 1 metreküp doğalgazın tam yanması için yaklaşık olarak 10 metreküp havaya ihtiyaç vardır. 1 metreküp doğalgaz yandığı zaman, metan gazının kimyasal özelliğinden dolayı bacadan yaklaşık olarak 1,6 kg su buharı atmosfere atılmaktadır, atılan bu su buharı bacada yoğunlaşarak baca iç sıvalarının dökülmesine neden olur. dolayısıyla baca tıkanmaları ve buna bağlı olarak da baca nedenli ölümler meydana gelmektedir.
Konutunuzda / binanızda doğalgaz tesisatı ve cihazlarla ilgili herhangi bir tadilat yaptırdığınız takdirde ( kapı ve pencere değişikliği, cihaz-tesisat yer değişikliği, çatı onarımı, baca tadilatı, kazan yenileme vb.) mutlaka kuruluşumuza bilgi veriniz ve onay almadan hiçbir tadilat yapmayınız
Konutunuzda gaz kokusu hissederseniz kibrit, çakmak kullanmayınız. Elektrik cihazlarını çalıştırmayınız. Elektrik düğmelerini açıp kapamayınız.
Doğalgaz kokusu, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve bunlara benzer anormal durumlarla karşılaştığınızda doğalgazlı cihazlarınızı acilen kapatınız ve ortamı havalandırmak, 24 saat hizmet veren 187 no1 lu Doğalgaz Acil Arıza telefonumuzu arayınız.

UNUTMAYIN !!!

Kurallara uyulduğunda Doğalgaz GÜVENLİ bir yakıttır…

, ,

Doğalgaz Sayaç Ekran Mesajları

KONTROL: Sayaçta kredi ve vana kapalı durumda. Vana açmak için abonenin kartı takması bekleniyor.
KREDİ AZ: Sayaçta kalan gaz kritik seviyede. Abonenin gaz alması bekleniyor.
KREDİ AL: Sayaçtaki gaz bitmiş ve vana kapalı durumda, yeni gaz ya da kredi yükleyerek vana açılabilir.
CEZA : Sayaca yetkisiz mudehalede bulunulmuş. Sayacın vanası kapalı ve cezalı durumda. Ceza, yetki kartıyla kaldırılır ve abone kartıyla vana açılır.
SERVİS : Sayacın kapatma sisteminde problem var. Servis durumu, yetki kartıyla kaldırılabilir.
GEÇERSİZ: Sayaca okutulan kart, sisteme ait değil.
HATALI : Okutulan kart, sayaca ait değil. Kartın hata katsayısı 1 birim azalır. 4. denemeden sonra kart bloke edilir.
PİL AZ : Sayacın pil voltajı, 1. kritik seviyede. Vana açık ve sayaç çalışır durumda. Pillerin değiştirilmesi gerekli.Aynı zamanda sayacın pil seviyesi, ekran üzerindeki ikon yardımı ile takip edilebilir.
PİL SON : Sayacın pilleri 2. kritik seviyede. Sayaç vanasını kapatmış ve pil değişimini beklemektedir.
1. Seviye ve 2. seviye arası yaklaşık 3 aydır.
ABONE : Takılan kart sayaca ait ve bilgi transferi tamamlandı.
Y. AÇMA: Takılan kart, “yetki kartı”.
İPTAL : Sayaç, İdare tarafından devre dışı bırakıldı.
AŞIRI YÜK: Sayacın, maksimum debisinin üstünde (7m3/h) tüketim yapıldığını ifade eder.