Yazılar

Payölçer Kalorimetre (Isı Sayacı)

Her dairenin ısıtma sistemi girişine monte edilen ısı sayaçları (kalorimetre )  ile binanın toplam enerji tüketimi ve dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri gözlemlenmektedir. Daire bazında tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanarak her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece katlarda adil ısınma imkanı sağlanacak ve boşa giden enerji kullanımının önüne geçilecektir. Kalorimetrelerle birlikte sıcak su sayaçları da kullanılarak dairelerin sıcak su tüketimlerinin belirlenmesi ve faturalandırılmasıda yapılmaktadır.

Kalorimetre Özellikleri :
Kalorimetre ( Isı sayacı ) her dairenin harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen  okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır. İstenildiğinde kablolu kalorimetre  takılarak verilerin bir bilgisayarda toplanması ve verilen programla apartman yöneticisi veya görevlisinin okuma ve paylaştırma yapması sağlanabilir. Entegre maniplasyon sensörü sayerinde cihaza ( kendisine,kalorimetreye ) yapılan müdaheleleri okuyucuya bildirir. Her kalorimetre takıldığı dairenin ısıl gücüne göre programlanır.